KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
Formální šaty
Společenské šatyReklama:

Případné reklamace v naší prodejně vyřizujeme podle platného znění OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (č. 40/1964 Sb.) a podle platného znění ZÁKONA NA OCHRANU SPOTŘEBITELE (č. 634/1992 Sb.)

  1. Při každé reklamaci je nutné předložit doklad o nákupu a zaplacení reklamovaného zboží, který slouží také jako záruční list.
  2. Na zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců ode dne předání spotřebiteli, tj. ode dne uvedeného na dokladu o zaplacení.
  3. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným užíváním, mechanickým poškozením, neodvratnou událostí (živelná pohroma), nepřípustným nebo jinak neodborným zásahem. Záruka se také nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
  4. Reklamace včetně odstranění vady je vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
  5. Pokud je reklamovaná vada odstranitelná, bude řádně, včas a bezplatně odstraněna. Tato doba nezbytně nutná pro opravu vady se do záruky nepočítá.
  6. V případě, že vadu nelze odstranit, má zákazník právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz.
  7. Dojde-li k výměně, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Zákazníkům zaručujeme výměnu zboží za jiný typ, pokud vrátí zboží ve lhůtě do 2 dnů ode dne nákupu a prokáže se dokladem o nákupu a zaplacení. Toto je možné pouze v případě, že měněné zboží nebylo zakoupeno ve slevě (se slevou), je nenošené a s původními visačkami.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 8.9.2016

3485 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!